La botiga de la Granada del Penedés, va ésser la primera i encara n'es el nostre estendard. És on es pot entendre quin és el nostre punt de vista sobre la decoració. Veure plànol